سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دوستی احمقان، چون سرابْ ناپدید می شود و چون مِه می پراکَنَد . [امام علی علیه السلام]