سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هرکس در آنچه فراگرفته نیک بیندیشد، دانشش را استوار کرده است و آنچه را نفهمیده بفهمد . [امام علی علیه السلام]